Call: +34 627 999 234 | Large selection | Free shipping | Personalized service!

How to correctly light up your fire pit

For å starte bordet må du vri den den store bryteren som brukes til justering av varme til low og holde denne inne samtidlig som du trykker på tenneren. Når du ser full flamme i ringen slipper du regulatoren opp og vrir denne videre mot high.